Home » » Pidato Boso Jowo Tentang Pendidikan

Pidato Boso Jowo Tentang Pendidikan

Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu’laikum Wr Wb

Sugeng Enjing/ Siang/ Sonten/ Dalu lan salam sejahtera kagem kito sedoyo

Perbaikan kualitas bongso kudu ditempuh lan paling utama lewat pendidikan. Pensisikan iku proses sing dawa ingkang mboten mandek-mandek kanggo mencapai salah sijine tujuan lan terbuko kanggo nerima ide-ide lan konsep-knsep kang anyar. Iku makna pendidikan, sahingga ing salah sawijine wektu hasil soko pendidikan ikulah sing arep numbuhne budaya anyar kanthi manungso sing cerdas.

Selama manungso iku cerdas mongko dewek e nduweni kebijakan lan kebijakan ing njero jiwone. Lha sak bare iku dewek e mampu nguasai sains lan teknologi. Budaya sing anyar ikulah sing dadi kontra budoyo sing sak teruse mlebu ing tatanan dadi masyarakat (budoyo) alternatif sing arep dipilih dening bangsa iki.

Kabeh iku melalu pendidikan sing tertera rapi, pendidikan sing mampu mencerdaskan, mampu nguripne jiwo sing bijak lan bajik kanthi mengusai sains lan teknologi. Yo iku mengko sing arep ngubah bongso Indonesi dadi indonesia kang anyar.

Iki tampak e sing arep dadi momok kanggo pendidikan ing Indonesia. Urung lagi persoalan kekukarangan tenaga pendidik biso disampekne, masalah sarana prasarana pendidikan sing ora memadai iku muncul, lan menyusul persoalan larange biaya pendidikan.

Kito isih ngroso dadi bangsa kang tertinggal ing berbagai hal dibandingne karo bangsa liyane. Moko saking meniko iku salah sijine dalan kanggo nyerdasne bangs ayoiku kanthi ningkatne pendidikan demi kanggo ndadekne bangsa sing cerdas lewat sistem pendidikan nasional sing menyeluruh lan terencana.

Tapi kanggo menuju ndek arah iku, dalan sing ditempuh terlalu dowo lan berliku-liku soale persoalan pendidikan luwih terkait karo faktor liyane, termasuk masalah ekonomi, keamanan lan masalah sosial liyane.

Pak guru lan bu guru diharapne mulai ngubah coro belajar menyang siswa. Pak guru lan bu guru wes gak oleh maneh ngawehne tekanan marang siswa koyo pelajaran ngapalne lan ngewei sola pilihan ganda soale biso berdampak marang pembentukan kepribadian.

Peran pendidikan kanggo sarana pemberdayaan, kudu kanthi sadar nyiapne peserta didik ing kehidupan masyarakat baik kanggo individu lan anggota masyarakat. Pemberdayaan amung nduweni makna yen proses pemberdayaan dadi bagian lan fungsi saka kebudayan.

Maka saka meniko, pendidikan kudu numbuhne jiwo independensi, nggerakke pernyataandiri lan para pendidik ngajar siswo kanggo hidup ing harmoni kanthi menghargai enek e perbedaan.

Sak teruse, sistem pendidikan kudu berubah soko instruksional dadi motivasional berprestasi, berkreasi, lan berbudi pekerti.

Wassalamu’laikum Wr Wb
Terima kasih sudah membaca artikel Pidato Boso Jowo Tentang Pendidikan. Silahkan jika ingin mempublish artikel Pidato Boso Jowo Tentang Pendidikan jika bermanfaat bagi anda, namun jangan lupa meletakkan link Pidato Boso Jowo Tentang Pendidikan sebagai sumbernya. SEMOGA BERMANFAAT.

Asking Android